Nyt Ungehus
Skrevet af Bertil d. 22. September 2013

 

 

Ungehus

En af de store udfordringer i Halsnæs Kommune er, at for få unge får en ungdomsuddannelse, og især er de unge på overførselsindkomst karakteriseret af et lavt uddannelsesniveau – de fleste har folkeskolen som højeste uddannelsesniveau.

Derfor skal de unge mødes med et markant uddannelsesperspektiv, når de er på dagpenge eller kontanthjælp. Inspireret af Guldborgssund, som har en meget høj succesrate i forhold til at få unge kontanthjælpsmodtagere i uddannelse, skal de unge mødes med et helhedsorienteret indsats, der udelukkende har uddannelse som mål. De unge skal mødes med krav og støtte i et miljø, der ikke er et system der peger mod job, som et jobcenter, men et miljø, som understøtter uddannelse.

Ungehuset skal bestå af UU, mentorer, ydelsesmedarbejdere og jobcenterets ungeteam. Der skal gives uddannelsespålæg i langt højere grad end hidtil, og der skal støttes op med det, den unge har brug for – om det er en håndholdt indsats, et læsekursus eller en ydelse til et buskort til første måned på uddannelsen. Mentorerne skal følge med ind i overgangen til Erhvervsskolerne, og der skal opbygges et tæt netværk med Erhvervsskolen, Social- og sundhedsskolen m.fl.

Målgruppen i ungehuset er primært de 18-30 årige, og ændringen er helt i tråd med de udmeldinger, der fra ministeriets side erkommet i forhold til kontanthjælpsreformen, som træder i kraft i 2014. Unge fra 16 år vil dog også være en del af den indsatsen, så ungehusets medarbejdere kan være med til at forebygge, at ungeunder 18 år ender på kontanthjælp.

Ungehuset etableres på Krudtværksalleen 7. Huset skal ændres, da der pt. er værksteder og garageporte i huset, og det skal ændres til et hus, der kan bruges til undervisning, samtaler, mødested og kontor.

Ved udvalgsbehandlingen i juni 2013 anbefalede Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, at ungehuset skulle etableres og det daværende mindreforbrug på området på 400.000 kr. skulle anvendes til istandsættelse. Efterfølgende har bygherres gennemgang vist, at ombygningen koster 1.1 mio. kr.  På baggrund af fortsat mindreforbrug på beskæftigelsesområdet, kan istandsættelsen varetages indenfor områdets budget.